Nöroşirürji Günlerinde Çocukluk Omurga Hastalıkları Masaya Yatırıldı


​Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği Türk Nöroşirürji Derneği tarafından da desteklenen Konya Nöroşirürji Günleri'nin 5.Toplantısı yapıldı.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kalkan tarafından geleneksel hale getirilen Nöroşirürji Günlerinin 5. Toplantısının moderatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. M.Fatih Erdi gerçekleştirdi.

Toplantıda; Prof. Dr. Nejat Akalan ve Doç. Dr. Ender Köktekir "çocukluk çağı omurga hastalıkları" konusunda sunumlarını gerçekleştirdiler.

Akalan ve Köktekir konuşmalarında; birçok fizyolojik ve psikolojik özellikleri erişkinlerden oldukça farklı olan çocuklarda görülen omurga hastalıklarının erişkin hastalıklarından belirgin farklılıklar gösterdiğinin altını çizdiler.

Çocuklardaki Hasta Omurga Aynı Zamanda Büyümeye de Devam Ediyor

Öncelikle bu hastalıkların tedavisi ile ilgilenen hekimlerin büyümesi devam eden bir omurga ile uğraşmasının zorluğuna değinen konuşmacılar; hasta çocuk açısından hastalığın getirdiği yaşıtlarından farklı olmayı da içeren birçok bedensel ve ruhsal problemler ortaya çıktığını, bu problemlerden ailelerin de ciddi şekilde etkilendiğini vurguladılar.

Toplantıda; çocukluk çağı omurga hastalıklarının doğumsal anomalileri, travma ve tümörleri, bu hastalıkların cerrahi tedavilerinde dikkat edilmesi gereken noktalar ve yeni gelişmeler detaylı olarak tartışıldı.

Konya bölgesinde çalışan beyin cerrahları, çocuk hastalıkları uzmanları, radyoloji, fizik tedavi rehabilitasyon, intaniye gibi değişik branşlardan uzmanların da katıldığı toplantı sonrasında dostluk yemeğine geçildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar