NEÜ’den Yrd. Doç. Dr. Uludağ Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonu Üyesi Oldu


​Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hasta hakları çalışmalarının planlı, sistematik ve sürdürülebilir olarak devam etmesi amacıyla Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonu kuruldu. Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ da Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyon üyeliğine getirildi.

Ülke genelinde hasta hakları gelişimini izleyerek, alınacak tedbirleri ve ulusal stratejileri belirlemek için ihtiyaç duyulan konularda Bakanlığa görüş bildirmek, Bakanlığın talebi üzerine hasta haklarına ilişkin faaliyetleri değerlendirmek, gerektiğinde inceleme yapmak, hasta hakları konusunda eğitim, kongre, bilimsel çalışma, seminer gibi faaliyetlerin geliştirilmesine katkı sağlamak, Hasta Hakları Bilimsel Danışma Komisyonunun görevleri arasında yer alıyor.

Yrd. Doç. Dr. Ayhan Uludağ Kimdir?

1974 Antalya doğumlu olan Uludağ, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde Lisans eğitimini tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ana Bilim Dalında "Sağlık Hizmetlerinde Halkla İlişkiler: Vatandaş Sağlık Personeli İletişimi" konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Uludağ, 2005-2011 yılları arasında ise aynı bölümde "Doktor-Hasta İletişimi Açısından Hastanelerde Hekim Seçme Uygulaması: Karşılaştırmalı Bir Çalışma" doktorasını yaptı. Konya İl Sağlık Müdürlüğü basın bürosu kuruculuğu ve Hasta Hakları İl kurucu Koordinatörlüğü görevlerini yürüttü.  NEÜ Meram Tıp Fakültesi Hasta Hakları Kurulu üyeliği ve Selçuk Üniversitesi İlaç Klinik Araştırmalar Etik Kurul üyeliği yapan Uludağ halen Selçuk Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. Ayhan Uludağ, NEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan yardımcılığı ile Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar