Konya UMKE göz dolduruyor


UMKE Eğitim ve Tatbikat Kampı, Selçuk Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğunda katılımıyla Meram ilçemizde yer alan Kent Ormanı'nda 06 – 08 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kampı ziyaret ederek tatbikata katılan İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hasan Küçükkendirci, '' Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, yurt içinde veya yurt dışında meydana gelen afetlerde, acil ve olağanüstü durumlarda görev yapmaktadır. Ülkemizde yaşanabilecek Afet ve Acil Durumlara karşı hazırlıklı olunmasında UMKE büyük bir yer edinmektedir. Gönüllülük esasına dayanan ve bu kadar güzel organize olan dünya da belki başka bir yapılanma yoktur. Başta İl Sağlık Müdür Yardımcımız Dr. Osman Ulusal, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. M. Alper Çelikdelen, 112 Komuta Kontrol Başhekimi Dr. Erkan Aşık,  Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi çalışanlarına kampa katılan tüm UMKE personeli ve Selçuk Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğuna teşekkür ediyorum" dedi.

Tatbikatta; Crush Sendromu, Afetlerde Hızlı Reaksiyon, KBRN eğitimi, Olay Yeri Yönetimi, Hasta Taşıma Teknikleri ve Çadır Kurulumu, Alan Triajı, Afet Psikolojisi, İleri Yaşam Desteği, Medikal Çanta Malzemelerinin Tanıtımı ve Çoklu Yaralanmalı Trafik Kazası konularında uygulamalı eğitimler verildi.  Konya UMKE ekiplerinden 30, S.Ü. Genç yeryüzü doktorları topluluğundan ise 20 kişinin katıldığı kampta, UMKE personelinin afet durumlarında ortaya çıkabilecek zorlu şartlarla başa çıkabilme bilgi ve becerisinin arttırılması amaçlandı.

Kampın son gününde Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerince yapılan 3 günlük kampın durum değerlendirmesi yapılarak ileride yapılacak eğitimler ve tatbikatlar için eylem planları oluşturuldu.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar