Antibiyotik Kullanımında Bilinçleniyoruz


Konya İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 1. Basamak sağlık tesislerinde görev yapan aile hekimlerine 'Akılcı antibiyotik kullanımı' konusunda bilgilendirme ve eğitim çalışması düzenlendi. Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve iki ayrı oturumda gerçekleştirilen eğitim programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Kerim Yeşildağ, Başkan Yardımcısı Dr. Abdullah Özüdoğru, Hastane Başhekimi Uz. Dr. Erkan Ataş ile birlikte 200'e yakın aile hekimi katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, sağlıkta gelişimin en önemli basamaklarından birisinin akılcı antibiyotik kullanımı olduğunu ifade etti. Antibiyotik kullanımı konusunda istenilen oranları yakalayabilmek ve koyulan hedeflere ulaşabilmek için eğitimlerin sürekliliğinin önem arz ettiğini belirten Prof. Dr. Koç, "Bizim kültürümüzde 'beşikten mezara kadar ilim' denir. Hekimler için her hasta ayrı bir dünyadır. Klasik bilgilerle hastaların standart tedavisinin sağlanması mümkün değildir. O nedenle hekimlikte tecrübe önemlidir. Bizler, gerekli hastaya, klinik özelliklerine göre uygun antibiyotiği uygun süre ve doz da vermek zorundayız.  Hızlı antijen testi uygulaması ve eğitimler ile birlikte hekimlerimizin antibiyotik yazma oranlarının düştüğünü görmekte bu konudaki hassasiyeti bizlere göstermektedir" şeklinde konuştu.

Akılcı antibiyotik kullanımı konusunda halkın bilinçlendirilmesinin de son derece önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Koç, " Bu konuda sadece hekim eğitimlerinin yeterli olmadığının farkındayız. Halkın da akılcı antibiyotik kullanımı konusunda eğitimi önemli. Antibiyotik yazmayan hekimlerimizin zaman zaman dirençle karşılaştıklarını ve sıkıntı yaşadıklarını biliyorum. O nedenle kamu spotlarının ve basında bu konuda yer alan haberlerin ciddi bir eksikliği giderdiğini düşünüyorum" dedi.

Sağlıkta gelişim döneminin en önemli parametrelerinden birisinin de 1. Basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koç, "1. Basamak sağlık hizmeti sunan tedavi merkezlerimizde ki hasta sayılarımızı artırmak bizler için son derece önemli. Buralardaki hasta sayılarımızın artırılması ile birlikte 2. ve 3. Basamak tedavi merkezlerimizin yükünü hafifletmiş olacağız. Bunun yanı sıra koruyucu hekimlik hizmetleri ile kronik hastalıkların erken dönemde tespitinin sağlanması ile de hem hastalarımıza hem de kendi mali bütçemize ve iş gücümüze ciddi katkılar sağlaya bileceğiz" dedi. Aile hekimliğine başvurmayan hasta sayılarının ciddi oranlarda olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Koç, "Türkiye genelinde aile hekimlerine başvurmayan %30 oranındayken, şehrimizde bu oran %20 seviyelerindedir. Genel veriler ışığında baktığımızda Türkiye ortalamasından daha iyi durumdayız. Fakat mükemmeliyetin sınırı yoktur. İl Sağlık Müdürlüğü olarak çok daha iyi durumlarda olmayı ve bu oranın sıfırlanmasını hedeflemekteyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Açılış konuşmalarının ardından Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Arzu Tarakçı, 'Erişkin hastada Otit ve Pnömoni enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı', Çocuk Enf. Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Sütcü, 'Çocuk hastada Otit ve Pnömoni enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı', Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Şule Özdemir, 'Erişkin hastada Sinüzit ve Üriner Sistem Enf. antibiyotik kullanımı' ve son olarak da Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayşe Fahriye Genç tarafından, 'Çocuk hastada Gastroenterit ve Üriner Sistem Enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı' başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar