ONKOLOJİ BİNASI KULLANIMI HAKKINDA BASIN BİLDİRİSİ


Türk Anadolu Vakfı ile Üniversitemiz arasındaki ortak protokolle Vakıf tarafından inşaatına başlanıp tamamlanamayan binaya ilişkin Türk Anadolu Vakfı Yönetim Kurulunun bazı üyelerince yapılan basın toplantısındaki açıklamalar, bu basın bildirisinin yazılması gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Üniversitemiz ile Türk Anadolu Vakfı arasında  05 Mart 2014 tarihinde yapılan ve ekte sunulan özel protokol gereği Vakıf tarafından inşaatına başlanan ve 3 yılda anahtar teslimi tamamlanıp Rektörlüğe teslim edilmesi gereken Onkoloji Hastanesi Ek Binası ortaya çıkan bazı gelişmeler sonrası natamam olarak 02 Aralık 2016 tarihinde mevcut haliyle ve hiçbir hak talep edilmeksizin ekteki belge ile Üniversitemize devredilmiştir. Bina inşaatının Üniversite kaynakları ile yapımına devam edilmesi için gerekli ihale yapılmış; süreç yeniden başlatılmıştır. Türk Anadolu Vakfının uhdesindeki dönem de dahil olmak üzere bu bina inşaatının hiçbir aşamasında üniversitemiz Vakıftan veya herhangi bir  üçüncü şahıstan nakdi bağış almamıştır. Kurumumuz akdedilen protokol çerçevesinde işlemlerini yürütmüştür. İnşaatın tamamlanması için 13 Aralık 2016 tarihinde Kalkınma Bakanlığına yeni yatırım talebi başvurusu yapılmış olup, Kalkınma Bakanlığınca ön görülen ödenek Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülmeyerek Üniversitemize ödenek aktarılmamıştır. Kalkınma Bakanlığınca 2017 yılı yatırım programına alınmış, sadece 500 Bin TL ödenek aktarımı yapılmış bu bedel ihale için yeterli olmadığı için ihalesi yapılamamış ve Kalkınma Bakanlığından yeniden 19.500.000._TL ek ödenek sağlanması istenmiş Ancak;  2017 yılı içinde her hangi bir ödenek aktarılmamıştır. Bu arada Pediatri Hemotoloji ve Onkoloji ayaktan bakım ünitesi hastanemizin kendi imkanlarıyla oluşturulmuş  ve hizmet vermeye başlamıştır. 

Diğer taraftan bu süreçte Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yeni hizmet binasına taşınma sürecine girmiş, başta onkoloji hastaları olmak üzere tüm sağlık  hizmetlerinin niteliği artırılmıştır. Meram Tıp Fakültesi Hastane Yönetim Kurulu ile yapılan istişareler neticesinde pediatrik hematoloji ve onkolojinin aynı kürsü ve mekan içinde olması yönündeki görüş değerlendirilmiş; S blokta yeni hematoloji ve onkoloji hizmet birimleri acil olarak projelendirilmiş ve uygulamaya geçilmiştir. Tahsis edilen blokta alt yapı oluşturulmuş, pediatrik hematoloji ve onkoloji hizmetine uygun teknik donanımı kurulmaya başlanmıştır. Bu sayede pediatrik onkoloji hastalarına  daha uygun şartlarda  hizmet verilmesi sağlanmış olacaktır. 

Kalkınma Bakanlığı Temel Verimli Bina Kullanım Stratejisine uygun olarak 2018 yılında ekteki protokol iptal belgesi ile Üniversitemizden hiçbir hak talep etmeden devredilen natamam binanın Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi olarak revize edilmesi talebimize Kalkınma Bakanlığı tarafından 04.05.2018 tarihli yazıları ile onay verilmiş ve aktarılan 6.000.000._TL ödenekle  06.08.2018 tarihinde Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi binasının ihalesi yapılmıştır.         

Açıklamada yer verilen ve zamanlaması "manidar" olan Doktorlara "FETÖCÜ damgası vurularak uzaklaştırıldığı" iddiası, Üniversitemiz tarafından bu terör örgütü ile yürütülen kararlı mücadelenin sulandırılması amacından başka bir amaca hizmet edemez. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Bütün milletimizi ucu en yakınımıza da uzansa mücadeleye davet ediyorum" söylemi çerçevesinde belirlediğimiz "Adalet var, merhamet yok" düsturu ile uyguladığımız terör örgütü ile mücadelemiz, tüm çevrelerin takdirini kazanmıştır. Açıklamaya konu onkoloji bölümünden bir öğretim üyesi bu kararlı mücadelemiz çerçevesinde hukuki süreçler sonucunda kamu görevinden çıkartılmıştır. Kamu görevinden çıkartılan söz konusu öğretim üyesi yurt dışına kaçma girişiminde bulunurken yakalanmıştır. Tıbbi Onkoloji  Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Mehmet ARTAÇ Türkiyede tanınmış ve dünyaca bilinen bilim adamıdır. Onkoloji Hastalarına  daha iyi hizmet vermek için birime 3 Onkolog 2 Radyosyon Onkologu takviyesi yapılarak  hastaların süreçten olumsuz etkilenmesine izin verilmemiştir. Durum böyleyken ilgili açıklama, hukuki süreçlere dayalı olarak görevden alınan bu öğretim üyesine ilişkin algı yaratma çabalarını akla getirmektedir.  Ülkemizin, Milletimizin ve Devletimizin bekası söz konusu olduğunda hiç bir  ilişkinin ya da hiç bir referansın mücadele azmimize zarar vermesine müsaade etmeyeceğimiz kamuoyunun ve vakfın kıymetli üyelerinin malumudur.

Vakfın bazı üyeleri tarafından basın toplantısında kullanılan ve hilafıhakikat bazı cümle ve ithamlara şehrimizin önemli değerlerinden biri olan Türk Anadolu Vakfına zarar vermemek adına yanıt vermiyoruz. Bu vesile ile Konya'ya ve Üniversitemize verdiği değerli katkılar için Türk Anadolu Vakfına şükranlarımızı sunar, bu yolda geçmişte emek vermiş değerli vakıf insanlarına Yüce Allah'tan rahmet dileriz. 

Hastanenin daha verimli ve etkin hizmet vermesi, departmanlar arası koordinasyon ve işbirliği kararlarımızın ve uygulamalarımızın belirleyicisidir.  Ülkemizin içinde bulunduğu durum, ekonomik kaynakların etkin kullanımı, kamu yararı ve gelecek nesillerin haklarını da gözeten bir yaklaşım, her zaman temel önceliğimizdir. 

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar