Sağlık Sen’den ‘Döner Sermaye’ Protestosu


Sağlık-Sen Konya Şubesi döner sermaye adaletsizliğini protesto etmek amacıyla basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklama da performansa dayalı ek ödeme sisteminin fayda ve motivasyon sağlamak yerine artık çalışanlar üzerinde mutsuzluk kaynağı yarattığı ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürdüğü dile getirildi. Ek ödeme sisiteminin gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, sağlık tesislerinde görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarının büyük bir kısmının sabit üstü ek ödeme alamadığının altını çizdi.

Sağlık çalışanlarının neredeyse tamamının döner sermaye dağılımının adaletsiz bir şekilde yapıldığından şikayetçi olduğunu söyleyen Başkan Uysal, "Mevcut sistem nedeni ile genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Çalışanların neredeyse tamamı bu dağılımın adaletsiz olduğunu düşünmektedir. Sonuç olarak birkaç yıl içerisinde hekimler dâhil tüm çalışanlar sadece sabit ek ödemeye mahkûm kalacaktır. Unutulmamalıdır ki; Sağlık bir ekip işidir. Bu ekibin en küçük, en gözler arkasında bulunan kişinin dahi işini aksatması sağlık alanında telafisi güç sorunların çıkmasına neden olabilmektedir. O nedenle sağlık alanında yapılan tüm iyileştirmeler bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve iş barışını zedeleyecek kararlara imza atılmasının önüne geçilmelidir" dedi.

Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Uysal, Döner Sermaye ile ilgili acilen alınması gereken önlemleri ise şu şekilde sıraladı ;

- Dağıtılabilir Döner sermaye tutarları ve oranları artırılmalı, Döner Sermaye katsayıları acilen adil bir şekilde yeniden belirlenmelidir.

- Döner Sermaye bütçesinden maaş alanların genel bütçeye geçirilmesi sağlanmalıdır.

- Diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sabit ek ödemelerin genel bütçeden ödenmesi ve gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.

- Nöbet, fazla mesai yolluk gibi giderlerin genel bütçeden ödenmesi sağlanmalıdır.

- Tasarruf etmek adına çalışanların nöbet ücretlerini ödememek için fazla mesailer izine dönüştürüp zaten eksik personel ile çalışan servislerde iş yükü daha da artmaktadır. Tasarruf çalışanların üzerinden yapılmamalıdır.

- Hazine hissesi, Sağlık Bakanlığı merkez payı ve SHÇEK Payı vergilerinin kaldırılması sağlanmalıdır.

- 14 Yıldır artmayan SUT fiyatlarının artırılması gerekmektedir.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar