Konya-Yunaklı Bilim Adamı Prof.Dr. Osman Demirhan;Doğum sonrası depresyon tedavi edilebilir bulgusunu keşfetti

Konya Yunak'lı Bilim Adamı ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman Demirhan, şimdiye kadar tıpta nedeni bilinmeyen albasması depresyon hastalığının öyküsüne yönelik yeni bulguları ortaya çıkardı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi  Prof.Dr. Osman Demirhan'ın keşfi, uzun incelemelerin ardından önde gelen bilim dergilerinden "Medical and Clinical Archives" 'de yayımlandı. Prof. Dr. Osman Demirhan'ın Başkanlığı'ndaki Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki araştırmacılar, halk arasında "albasması" olarak bilinen doğumdan sonra bazı annelerde görülen ve tıpta nedeni bilinmeyen "Postnatal depresyon" ifade edilen psikotik depresyon hastalığının öyküsünü araştırdı. Doğumdan sonra psikotik depresyon geçiren ve geçirmeyen anneleri inceleyen araştırmacılar, bu kişilerdeki hastalığın ortaya çıkmasının esas nedeninin  gebelik esnasında anneye geçen bebeğin kök hücrelerinin annenin beynine geçtiğini burada sinir hücrelerine dönüştüklerini, bazı fetal hücrelerin annenin sinir ağlarındaki yanlış ve uygunsuz yerlere  yerleşerek, annenin normal sinirsel iletişiminin bozulmasına  ve bunun sonucunda da psikotik depresif davranışların geliştiğini  belirlediler. 

Laboratuar ortamında doğum sonrası depresif psikotik davranış gösteren 32 annenin kanında kantitatif olarak bebeğin kök hücrelerini tespit eden araştırmacılar, hasta ve kontrol grubunu karşılaştırdıklarında  hastalık geçiren annelerde bulunan fetal mikrokimerik hücrelerin annenin beynine ve diğer tüm organlarına geçtiğini tespit ederek anne beynine yerleşen bu fetal mikrokimerik kök hücrelerin anne beynindeki sinirsel devreleri etkileyebildiklerini keşfetti."Medical and Clinical Archives" bilimsel dergide yeni yayınlanan "Effect of fetal microchimericcells  on the development of Postnatal depression" isimli çalışmaları hakkında  bilgi veren araştırmacılardan Profesör Osman Demirhan, ", doğum sonrası ilk birinci yılda bir annede genellikle çoğu vakada ilk altı ayda görülen hafif şiddetli psikotik depresif hastalığının "Postnatal Depression" olduğunu belirtti. Hastalığın sıklığını genellikle, %10 ile %15 arasında olduğu belirten Demirhan, bütün kadınların  bu duygusal değişimler için potansiyel aday olduğunun altını çizdi. Hastalığın sebebinin  tam olarak bilinmediğini vurgulayan Demirhan , " doğum sonrası dönemde ve hamilelik sırasında, endişeli veya depresyonda olan kadınların yanı sıra, zihinsel bir hastalık öyküsü olan veya doğum sonrası psikiyatrik bozukluğu öyküsü olanlar, doğum sırasında sorunları olan ya da eşzamanlı kişisel sosyal stresleri olan kadınlar yüksek risk altında olabilir. Düşük sosyo-ekonomik durum, eşin alışkanlıkları, alkolizm, eğitimsizlik, evlilik çatışması, destekleyici olmayan eş ve doğum öncesi depresyon, stresli yaşam olayları veya yakın eş ve yaşam olayları şiddetleri gibi psikolojik faktörlerin hepsi hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir."dedi. Depresyonun, düşük ve orta gelirli ülkelerde daha yüksek olduğu anımsatan Demirhan ,''Asyalı kadınlar arasında depresyon sıklığı, doğumdan sonra kadınların %23,7'si ilk 6 haftada, %16,5'i ilk 3 ayda ve %17.42'side ilk 6 ayda oluşmaktadır." ifadelerini kullandı.

 

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar